Please enable JS

Algemene Voorwaarden

Hein Vandenbrande | Algemene Bouwonderneming

De algemene voorwaarden gelden voor de firma Vandenbrande Hein BV, met maatschappelijk zetel te Rietstraat 31,8730 Beernem met ondernemingsnummer BE0891 847 296.
Onze facturen zijn binnen de 14 dagen te betalen. Er worden geen kortingen toegestaan voor contante betaling. Bij het niet betalen voor de vervaldag zullen de nog verschuldigde bedragen, zonder verwittiging van ingebrekestelling, van rechtswege vermeerderd worden met een intrest van 1% per maand. Daarenboven wanneer binnen een termijn van 14 dagen na verzending van een aangetekende ingebrekestelling het bedrag van de factuur is, zal dit bedrag van rechtswege verhoogd worden met 15% met een minimum van 75€ en een maximum van 1500€. De rechtsvorderingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken te Brugge.